Masters in Conflict 

Moeilijke gesprekken voeren

Je ziet op tegen een gesprek met je werkgever, je partner of een van je familieleden. Een onderwerp dat je wilt aansnijden met een emotionele lading. Een behoefte die je kenbaar wilt maken aan de ander. Een pijnlijke ervaring, waarbij de ander jouw grens over gegaan is. Stel het gesprek niet langer uit. Bereid het gesprek individueel voor met de coaches van Masters in Life.

Mediation

Als er sprake is van een conflict, dan is het tijd voor mediation.

Mediation betekent dat je met behulp van een mediator in gesprek gaat met diegene(n) met wie je een conflict hebt. Een onafhankelijke, neutrale, bemiddelaar en een deskundige op het gebied van emoties en communicatie, helpt je om samen in gesprek te gaan over jullie probleem. Samen op zoek naar passende oplossingen

Samen met de mediator, die deskundig is op het terrein van conflicten, emoties en communicatie, naar oplossingen. Het gaat hierbij niet alleen om het oplossen van geschilpunten, maar ook om de relatie tussen betrokkenen te behouden. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Hierdoor wordt de kans op nieuwe conflicten in de toekomst kleiner en de vaardigheid om met verschillen van mening om te gaan groter.

Mediation laat de betrokkenen in hun waarde en streeft altijd naar een duurzame oplossing. Hierbij gaat het niet om ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen’, zoals bij een juridische procedure het geval is. De mediator spant zich in om ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Het is belangrijk dat beide ‘partijen’ gemotiveerd zijn het conflict of geschil samen op te lossen. Mediation vraagt om een actieve inzet. De mediator is geen scheidsrechter en doet geen uitspraak over het geschil of conflict. Zij begeleidt de betrokkenen in hun overleg en onderhandelingen.

Een moeilijk gesprek voorbereiden

particulier €90 incl. btw / zakelijk € 90 excl. btw

Mediation

 

Particulier € 180 incl. btw / Zakelijk € 180 excl btw.

Hoe verloopt het mediation proces

Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Daarbij is nodig dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Als beide partijen telefonische informatie hebben ingewonnen en instemmen met de keuze voor de mediators van masters in conflicht, vinden er twee individuele intakes plaats op locatie. In de eerste mediation sessie starten we met het tekenen van de mediation overeenkomst. In de laatste mediation sluiten we af met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst (met de door jullie gemaakte afspraken.) 

Hoeveel sessies heb ik nodig voor mediation?

Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van het conflict, het aantal betrokken partijen en de mate waarin het tussen partijen geescaleerd is. Gemiddeld duren mediatons tussen de 3 a 5 sessies. Iedere sessie duurt ongeveer 2 u. 

Wie betaalt de mediation?

Dat is aan partijen zelf om te kiezen. In echtscheidingen en familiezaken wordt er vaak gekozen voor een evenredige verdeling. Omdat Masters in conflict met MFN geregistreerde mediators werkt, kunnen we ook een toevoeging voor je aanvragen bij de Raad van Rechtsbijstand. In arbeidsmediation, biedt de werkgever vaak aan de kosten te dragen. De verdeling van de kosten wordt bij de start van de mediation besproken en  vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Masters in Conflict

Zij gingen je voor

Na jaren voelde ik me weer klaar om mijn uren op te gaan bouwen in werk. Ik zag erg op tegen het gesprek met het UWV.  Ik maakte me zorgen dat het UWV mij onder druk zou zetten. Samen met Masters in Conflict bereidde ik het gesprek voor. We maakte mijn belangen inzichtelijk. We stelden een concreet actieplan op, dat ik kon voorleggen aan het UWV en waarbij ik mij kwetsbaar als ook krachtig kon uitspreken. Het resultaat was dat ik met rust en met eigen regie het gesprek inging en MET de gewenste uitkomst. 

Carla, 50 jr.

Astrid heeft mij geholpen om de keuzes te maken die ik wilde maken. Door stil te staan bij de overtuigingen die ik had en daar liefdevol naar te kijken, was ik in staat om de stappen te zetten die ik wilde. Ik heb in verbinding en gecontroleerd mijn relatie kunnen ontbinden en een nieuw waarde kunnen geven.

Marieke, 42 jr. 

Pin It on Pinterest