Breinkwaliteiten

maart 17, 2021

Het bewuste en onbewuste brein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en er is een doorlopende wisselwerking tussen beide. Dit is de basis van ons overlevingsmechanisme: als er gevaar dreigt moet ons lichaam ogenblikkelijk in actie komen.

Het bewuste brein is als het topje van een ijsberg dat boven water uitsteekt, terwijl ons onbewuste brein vele malen groter is en zich onzichtbaar ‘onder het wateroppervlak’ bevindt. Toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: ons onbewuste brein stuurt het bewuste brein voor een groot gedeelte aan. Minstens 95% van de aansturing van ons brein vindt onbewust plaats. Het is dus belangrijk om te weten waar het onbewuste brein gevoelig voor is, zodat je zelf invloed uit kunt oefenen.

Als je gelooft (overtuiging in je onbewuste) dat je niet waardevol bent, dan neem je in je dagelijks leven ook beslissingen die dat bevestigen. Dit kan zich vertalen in de partnerkeuze: ‘zij/hij is daadkrachtig en zal mij helpen’ en ‘ik please mijn leidinggevende om van waarde te zijn.’

 Ons brein: 

Is in staat heel snel informatie op te nemen en te verwerken, wanneer deze informatie kort, eenduidig en concreet is. Ons onbewuste brein neemt alles heel letterlijk en reageert daar ogenblikkelijk op.

Er is een constante en direct wisselwerking tussen lichaam en geest. Ons lichaam reageert ogenblikkelijk op de signalen uit het brein en visa versa.

Herhaalt doorlopend patronen. Het brein houdt van efficiëntie: 95% van wat we doen is simpelweg het herhalen van patronen. Een patroon is een reactie op een impuls.

Toen je net leerde autorijden, deed je dit met je bewuste brein. Na verloop van tijd merk  je dat je rijdt zonder dat je echt op je handelingen let. Het kunnen  autorijden is naar je onbewuste   verschoven.

Maakt geen onderscheid tussen wat er werkelijk in het Hier en Nu gebeurt  en wat we bedenken (herinneringen, toekomst beelden, angsten, associaties, innerlijke gesprekken) Het brein kent ook geen  verleden of toekomst, alleen Hier en Nu. Als we terugdenken aan iets uit het verleden of als we ons iets voorstellen dat in de toekomst ligt, reageert het brein alsof het in het Hier en Nu gebeurt.

Daarbij voorspellen we de toekomst door het verleden te herhalen. Ons brein gaat automatisch terug naar: de laatste keer dat je in een soortgelijke situatie zat, die veelvuldig voorkomt, of een soortgelijk situatie met een emotioneel component.

Stel dat je als kind van vier gekrabd bent door een kat en daar erg van geschrokken bent, dan kan iedere kat die je in de toekomst tegen bent gekomen diezelfde stressreactie ontlokken.

Een veeleisende moeder, die jou veiligheid wilde brengen, door je van elke tegenslag te behoeden, kan maken dat je overtuigd bent geraakt dat je het niet alleen kunt. Hoe reageer je dan op alle dominante, duidelijke of sturende mensen in je omgeving?

Ons brein neemt geen ontkenning waar (denk maar even niet aan een roze olifant). En ons brein neemt alleen dat waar, waar wij onze aandacht op richten, waar onze focus ligt

Als jij van jezelf gelooft dat jouw talent gezien wordt, dan zul je in je omgeving die signalen ook oppikken die dat bevestigen. Het tegengestelde is ook waar. Als wij niet geloven dat we talentvol zijn, ligt onze focus op daar waar we te kort schieten.

We kunnen ons brein beïnvloeden. 

We geven ons brein doorlopend impulsen. Dat doen we onder andere door:

  1. de manier waarop we praten
  2. De manier waarop we waarnemen
  3. Onze gedachten en onze overtuigingen
  4. Onze lichaamshouding

Onze manier van praten, denken en waarnemen heeft een grote invloed op ons brein en onze beleving van de werkelijkheid.

Gerelateerde blogposts

Pin It on Pinterest